Wednesday, March 5, 2008

mesti

semestinya semua itu tidak mesti/ tetapi kenapa kemestian itu ada?/ yang memestikan hanyalah perasaan/ dan dari mana perasaan?/ ah, kayak tidak tahu saja/ ya dari dulu donk!/ jadi tolong, jangan pernah tanyakan/ apa yang semestinya/ sebab pertanyaan mesti dijawab/ dan jawaban mesti hanya ada satu kemestian/ yaitu mesti benar// engkau akan mengatakan tidak/ sebab; kebenaran yang mesti/ tidak pernah mencapai mutlak//

05 Maret 08

No comments:

Ingsun

mbantul, jogjakarta, Indonesia